• 1 Hội thảo hàng năm giữa các đơn vị thành viên
  • 1 Hội nghị lãnh đạo các công ty cấp nước trong chi hội
  • 1 Giao lưu văn hóa thể thao
  • 1 Trao đổi hợp tác kỹ thuật

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.

 HueWACO-Quy hoạch cấp nước toàn tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2030:... HueWACO-Quy hoạch cấp nước toàn tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2030:...

 TTH - Theo quy hoạch, toàn tỉnh có 8 vùng cấp nước nhưng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)...

 DAWACO hợp tác với diễn đàn nước Phần Lan và Cục Hạ tầng... DAWACO hợp tác với diễn đàn nước Phần Lan và Cục Hạ tầng...

 Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2018, trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây...

Các tác động bởi BĐKH biểu hiện qua suy giảm dòng chảyCác tác động bởi BĐKH biểu hiện qua suy giảm dòng chảy

 Các tác động bởi BĐKH biểu hiện qua suy giảm dòng chảy, xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển...

Lượt truy cập: 652198  |  Đang trực tuyến: 4