• 1 Hội thảo hàng năm giữa các đơn vị thành viên
  • 1 Hội nghị lãnh đạo các công ty cấp nước trong chi hội
  • 1 Giao lưu văn hóa thể thao
  • 1 Trao đổi hợp tác kỹ thuật

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.

 Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Tổ chức hoạt động phong trào... Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Tổ chức hoạt động phong trào...

  Trong 06 tháng đầu năm 2017, được sự thống nhất của Ban lãnh đạo công ty, Ban Chấp hành công...

 Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Công tác đào tạo 6 tháng đầu... Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Công tác đào tạo 6 tháng đầu...

 Nhằm  không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên;...

  Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên hưởng ứng Lễ phát động... Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên hưởng ứng Lễ phát động...

      Sáng ngày 6/5/2017, tại Trung tâm thương mại thành phố Tuy Hòa,...

Lượt truy cập: 576281  |  Đang trực tuyến: 10