• 1 Hội thảo hàng năm giữa các đơn vị thành viên
  • 1 Hội nghị lãnh đạo các công ty cấp nước trong chi hội
  • 1 Giao lưu văn hóa thể thao
  • 1 Trao đổi hợp tác kỹ thuật

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.

 HueWACO- tổ chức 2 khóa đào tạo về xây dựng chiến lược Công... HueWACO- tổ chức 2 khóa đào tạo về xây dựng chiến lược Công...

 rong 2 ngày 23-24/5/2017, Ban đào tạo Chi Hội Cấp nước MT- TN phối hợp với Dự án Nâng cao năng lực cho...

 Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ... Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ...

  Với không khí khẩn trương, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, mở đầu cho những hoạt động...

 Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Đại hội Cổ đông thường niên... Công Ty CP Cấp Nước Khánh Hòa - Đại hội Cổ đông thường niên...

  Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị công ty và UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4...

Lượt truy cập: 582504  |  Đang trực tuyến: 5