• 1 Hội thảo hàng năm giữa các đơn vị thành viên
  • 1 Hội nghị lãnh đạo các công ty cấp nước trong chi hội
  • 1 Giao lưu văn hóa thể thao
  • 1 Trao đổi hợp tác kỹ thuật

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.

  Viện Khoa học - Công nghiệp Đời sống & Môi trường -... Viện Khoa học - Công nghiệp Đời sống & Môi trường -...

 Viện Khoa học - Công nghiệp Đời sống & Môi trường - AgroParisTech là đơn vị hàng đầu tại Pháp chuyên đào tạo kĩ...

 Nội dung hội nghị Ban chấp hành Chi hội Cấp nước Miền... Nội dung hội nghị Ban chấp hành Chi hội Cấp nước Miền...

 Ngày 06/07/2017 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức...

 Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức thành... Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức thành...

 Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và kế hoạch của Đảng ủy Công ty CP Cấp thoát nước...

Lượt truy cập: 589575  |  Đang trực tuyến: 5