• 1 Hội thảo hàng năm giữa các đơn vị thành viên
  • 1 Hội nghị lãnh đạo các công ty cấp nước trong chi hội
  • 1 Giao lưu văn hóa thể thao
  • 1 Trao đổi hợp tác kỹ thuật

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.

 Hội nghị ký kết giao ước vận động cán bộ, nhân viên,... Hội nghị ký kết giao ước vận động cán bộ, nhân viên,...

 hực hiện chủ trương của Chính phủ và  Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên...

 Nội dung Hội nghị BCH Chi hội Cấp nước Miền Trung Tây Nguyên... Nội dung Hội nghị BCH Chi hội Cấp nước Miền Trung Tây Nguyên...

Ngày 18/3/2019, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk, Chi hội Cấp thoát...

  Hội nghị Ban chấp hành Chi hội cấp nước Miền Trung-Tây nguyên... Hội nghị Ban chấp hành Chi hội cấp nước Miền Trung-Tây nguyên...

  Ngày 18/3/2019, tại văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng...

Lượt truy cập: 661372  |  Đang trực tuyến: 3