• 1 Hội thảo hàng năm giữa các đơn vị thành viên
  • 1 Hội nghị lãnh đạo các công ty cấp nước trong chi hội
  • 1 Giao lưu văn hóa thể thao
  • 1 Trao đổi hợp tác kỹ thuật

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO CẤP DÀNH CHO LÃNH ĐẠOCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO CẤP DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

 Chương trình đào tạo cao cấp dành cho lãnh đạo - khóa đào tạo OPT ngắn hạn

 KẾT QUẢ HỘI THẢO QUỐC TẾ NƯỚC 4.0 “CƠ HỘI VÀ THÁCH... KẾT QUẢ HỘI THẢO QUỐC TẾ NƯỚC 4.0 “CƠ HỘI VÀ THÁCH...

 Được sự đồng ý của Hội cấp thoát nước Việt Nam; trong thời gian từ 16-17/5/2019 tại thành phố Huế, Chi hội...

  CHUẨN BỊ BỔ SUNG 60.000 M3/ngày CHO HỆ THÔNG CẤP NƯỚC THÀNH... CHUẨN BỊ BỔ SUNG 60.000 M3/ngày CHO HỆ THÔNG CẤP NƯỚC THÀNH...

 Thực hiện chỉ đạo theo thông báo số 178/TB-VP ngày 08/5/2019 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về...

Lượt truy cập: 694685  |  Đang trực tuyến: 4