Tài liệu về khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo

 Trong khuôn khổ Chương trình hoạt động năm 2015 của Chi hội cấp nước Miền Trung- Tây Nguyên, trong 2 ngày 17-18/06/2015, tại Khách sạn Xanh- Huế, Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước TT Huế (HueWACO) đã đăng cai tổ chức 2 khóa đào tạo về...

Tài liệu về khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp

 Trong khuôn khổ Chương trình hoạt động năm 2015 của Chi hội cấp nước Miền Trung- Tây Nguyên, trong 2 ngày 17-18/06/2015, tại Khách sạn Xanh- Huế, Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước TT Huế (HueWACO) đã đăng cai tổ chức khóa đào tạo về...

Khóa tập huấn kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

 Trong 2 ngày 15- 16/6/2015, Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và cấp nước TT Huế (HueWACO) đã tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” cho 56 CBCNV là nhân viên chăm sóc khách hàng, thu ngân...

Lượt truy cập: 810351  |  Đang trực tuyến: 11