PHÁT BIỂU CỦA ÔNG MAI VĂN TỰ - CHỦ TỊCH HĐTV, GIÁM ĐỐC CÔNG TY, ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Tại hội nghị tổng kết Dự án Cung cấp các dịch vụ vệ sinh cấp cộng đồng cho dân nghèo đô thị, tỉnh Quảng Trị, ngày 29/10/2012

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ XẬY DỰNG QUẢNG TRỊ

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị

GIỚI THIỆU VỀ QUẢNG TRỊ WASUCO

Tên pháp nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ

Tên tiếng Anh: Quang Tri water supply and construction ONE MEMBER limited company

Địa chỉ: 02 – Nguyễn Trãi – Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại:    ...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị tiền thân là Xí nghiệp nước Ðông Hà được thành lập ngày 14/7/1977. Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm của tỉnh, của Chính phủ nước Việt Nam và sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế thông qua các...

Lượt truy cập: 814530  |  Đang trực tuyến: 10