ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 12 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa, số 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được khai mạc trọng thể. Tham dự Đại hội có các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, ban chỉ đạo cổ phần hóa và 288 cổ đông của công ty.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung cơ bản:
1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
2. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, tổng giám đốc và kế toán trưởng;
3. Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016;
4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty.
 
- Thành viên Hội đồng quản trị:
1. Ông Trần Văn Huy
2. Ông Vũ Đức Bình
3. Ông Phạm Cao Minh Dũng
4. Ông Nguyễn Văn Đàm
5. Ông Lục Chánh Trường
Ông Trần Văn Huy được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc.
- Thành viên ban kiểm soát: 
1. Ông Nguyễn Đình Hà
2. Ông Vũ Văn Bình
3. Bà Hoàng Thị Hương Giang
Ông Nguyễn Đình Hà được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.
- Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Văn Quân.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI
( Ông Trần Văn Huy – Chủ tọa,  tuyên bố khai mạc đại hội)
( Đại biểu và 288 cổ đông tham dự đại hội)
( Biểu quyết các vấn đề trong đại hội bằng thẻ biểu quyết)
( Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và kế toán trưởng ra mắt đại hội)
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: administrator
Các bài viết khác:
 
Lượt truy cập: 703165  |  Đang trực tuyến: 7