MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Một số hình ảnh Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

GỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Công ty Cấp nước Ninh Thuận là Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước Đô thị  và Khu công nghiệp . Công ty được thành lập năm 1992 theo QĐ số : 597 QĐ/UB – NT  ngày 5/12/1992, do việc chia tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình...

Lượt truy cập: 814516  |  Đang trực tuyến: 9