GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC KOM TUM

 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC KONTUM

 
          I. Giới thiệu :
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Kon Tum là công ty sở hữu 100% vốn Nhà nước (Trước đây là Công ty cấp nước KonTum, được chuyển thành Công ty TNHH MTV cấp nước KonTum kể từ ngày 1/7/2010).
Công ty hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV cấp nước KonTum:
          - Sản xuất và cung cấp nước sạch, sản xuất nước uống đóng chai.
          - Xây dựng và lắp đặt các công trình cấp nước sinh hoạt.
          - Đại lý mua, bán, ký gởi hàng hóa, vật tư thiết bị điện, nước.
          - Tư vấn đầu tư, dịch vụ khảo sát, giám sát thi công công trình cấp thoát nước, dận dụng, công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình cấp nước.
          Công ty có tổng số lao động tính đến 31/12/2011 là 79 người được chia thành 6 bộ phận. Với việc bố trí sắp xếp tổ chức hợp lý, Công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động phong trào. Cơ cấu tổ chức của công ty được biên chế như sau:
STT
Bộ phận
Lao động năm 2011
Ghi chú
1
Ban giám đốc
5
 
 
 - Giám đốc
1
 
 
 - Phó giám đốc
3
 
 
 - Kiểm soát viên
1
 
2
Phòng Tổ chức hành chính
4
 
 
 - Bộ phận TC-HC
2
 
 
 - Tổ bảo vệ
2
 
3
Phòng Kinh doanh
26
 
 
 - Bộ phận nghiệp vụ
3
 
 
 - Tổ ghi đồng hồ
4
 
 
 - Tổ thu tiền nước
5
 
 
 - Đội chống thất nước
6
 
 
 - Phân xưởng nước đóng chai & DV
8
 
4
Phòng Kỹ thuật
39
 
 
 - Bộ phận kỹ thuật
6
 
 
 - Đội thi công lắp đặt
15
 
 
 - Tổ Hóa nghiệm
2
 
 
 - Trạm Bơm I
7
 
 
 - Trạm Xử lý
9
 
5
Phòng Giám sát
1
 
6
Phòng kế toán - tài vụ
4
 
 
Tổng cộng
79
 
- Số điện thoại :    Phòng TC-HC :   0603.862246
                               Phòng Chủ tịch kiêm giám đốc : 0603.861735
- Fax : 0603.861805
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
 
- Thông tin ban lãnh đạo:
 
1. Chủ tịch công ty kiêm giám đốc:
          Ông : Hà Mạnh Hùng                       ĐT : 0603.861735 - DĐ: 0903508351
 
2. Phó giám đốc:
          - Kinh doanh : Ông : Đặng Văn Quang - ĐT: 0603.867936- DĐ: 0905290248        
          - Kỹ thuật :      Ông: Văn Hải Chánh         - ĐT : 0603.918067- DĐ: 0905143180
 
          - Tài chính - DA : Ông : Phan Quốc Hòa -ĐT: 0603.918068- DĐ: 0905865671
 
3. Kiểm soát viên :
          Ông : Nguyễn Đình Khiêm - ĐT: 0603.917672 - DĐ: 0982124777
 
 
- Giá nước: Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh KonTum
          + Giá sinh hoạt : 4.600,đồng/m3
          + Giá khối hành chính - lực lượng vũ trang...: 8.800,đồng/m3;
          + Giá dịch vụ : 9.400,đồng/m3;
 

 

Nguồn: administrator
Các bài viết khác:
 
Lượt truy cập: 810363  |  Đang trực tuyến: 8