CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC KON TUMTỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

 Ngày 16/03/2013 Tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum đã diễn ra Hội nghị Người Lao động năm 2013.
 Tại Hội nghị lần này Ban Lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn cơ sở công ty đã thông qua các nội dung:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của Người lao động,
- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phương pháp sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động, đổi mới thiết bị, công nghệ trong thời gian tới.
- Thông qua các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động.
- Thông qua tình hình xây dựng và thực hiện các nội qui, qui chế của công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và mô hình quản lý của công ty, đặc biệt là bàn biện pháp khoán cho hoạt kinh doanh của Phân xưởng NĐC & DV;

- Phát động phong trào thi đua năm 2013 của BCH Công đoàn.
Cũng tại Hội nghị này đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu cơ bản cho hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:
+Sản phẩm nước máy thương phẩm :    2.350.000 m3
+Sản lượng nước đóng bình :       110.000 bình 
+ Tổng doanh thu :      20,600 tỷ đồng
 Trong đó:        
 -Doanh thu tiêu thụ nước máy:    13,828 tỷ đồng 
 -Doanh thu lắp đặt :      5,9 tỷ đồng 
 Trong đó : - Lắp đặt :    2,5 tỷ đồng
          - XDCB    3,4 tỷ đồng
 - Doanh thu nước uống đóng bình :        872 triệu đồng
+  Thu nhập khác     :      500 triệu đồng
+Lợi nhuận kinh doanh trước thuế :           700 triệu  đồng
+Thu nhập bình quân :               5.200.000,đ/người/tháng
+Tỷ lệ thất thoát giữ ở mức  :   25%    
+Tăng số hộ dùng nước năm 2013 lên   8.172 hộ
Một số hình ảnh của Hội nghị:

 Tin và ảnh: Văn Hải Chánh
 

Nguồn: administrator
Các bài viết khác:
 
Lượt truy cập: 810363  |  Đang trực tuyến: 8