SƠ ĐỒ NỘI BỘ CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC GIA LAI GỒM: CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY, 01 KIỂM SOÁT VIÊN, 01 PHÓ GIÁM ĐỐC, CÓ 5 PHÒNG CHUYÊN MÔN, 2 PHÂN XƯỞNG, 2 ĐỘI, 1 NHÀ MÁY TRỰC THUỘC CÔNG TY.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Trước tình hình phát triển đó, ngày 13/06/1994 UBND tỉnh có Quyết định số 527/QĐ-UB về việc đổi tên Nhà máy nước Pleiku thành Công ty cấp thoát nước Gia Lai . Những năm trước 1998, từ chỗ hàng năm Tỉnh phải xuất ngân sách bù lỗ cho Công ty , đến năm 1998 Công ty...

GIỚI THIỆU CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Ngày 31/8/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 594/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án và Điều lệ chuyển Công ty Cấp thoát nước Gia Lai thành Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Gia Lai.

Lượt truy cập: 814519  |  Đang trực tuyến: 8