THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

Ngày 12/11/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đăklăk, đã k‎ý quyết định số 2616/QĐ-UBND, về việc phê duyệt và Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty TNHH một thành viện Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đăklăk. Theo...

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước và Đầu tư xây dựng Daklak
Tên viết bằng tiếng nước ngoài :  Daklak Water Supply and Construction One Member Limited Company.
Tên viết tắt:    DAKWACO 

CÔNG TÁC THỰC HIỆN SỔ TAY VẬN HÀNH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CTY TNHH-MTV CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐĂKLĂK

Phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, sự thỏa mãn của khách hàng là hạnh phúc của công ty. Hiện nay Công ty TNHH-MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đăklăk đang xúc tiến nhiều hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu cũng như mong muốn nhận được sự ủng hộ...

Lượt truy cập: 814521  |  Đang trực tuyến: 9