THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI THAO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG 2014

 Ban tổ chức Hội thao khu vực Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ 8 xin thông báo

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI CẤP NƯỚC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Cuộc họp lần thứ 5 - Nhiệm kỳ VII ( 2012-2014)

  Trong hai ngày, 18 và 19 tháng 8 năm 2014, tại công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang sẽ diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, lần thứ 5 – nhiệm kỳ VII (2012-2014).

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung - Tây Nguyên

 Được sự chấp thuận của Hội Cấp thoát nước Việt Nam và UBND Tỉnh Lâm Đồng, để thực hiện Nghị quyết ngày 04/4/2014 của BCH Chi hội Cấp nước Miền Trung - Tây Nguyên, Ban tổ chức Đại hội trân trọng  thông báo Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm Kỳ...

BCH Chi hội thông báo về việc thu thập thông tin các đơn vị để làm cơ sở xây dựng báo cáo hoạt động của Chi hội Nhiệm kỳ 2012-2014

 BCH Chi hội thông báo về việc thu thập thông tin các đơn vị để làm cơ sở xây dựng báo cáo hoạt động của Chi hội Nhiệm kỳ 2012-2014

Điều lệ hội thao CNVC ngành cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên lần VIII năm 2014

 - Nhằm chào mừng Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung-Tây Nguyên nhiệm kỳ lần thứ VIII (2014-2016) và các ngày lễ lớn trong năm 2014; Tạo sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác qua đó phát huy tinh thần tương thân, tương ái, gắn bó CB-CNV giữa các đơn...

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI CẤP NƯỚC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN THÔNG BÁO TIN BUỒN

  Ban chấp hành Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên trân trọng thông báo tin buồn

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH CHI HỘI CẤP NƯỚC MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN NHIỆM KỲ VII (2012-2014) PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4

 Ngày 4 tháng 4 năm 2014, Ban chấp hành Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên (nhiệm kỳ 2012 - 2014) tổ chức phiên họp lân thứ 4 thống nhất nghị quyết như sau: 

Hội nghị BCH Chi hội cấp nước Miền trung-Tây nguyên nhiệm kỳ VII (2012-2014) phiên họp lần thứ 4

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi hội Cấp nước Miền trung - Tây nguyên nhiệm kỳ VII (2012-2014) và Nghị quyết Hội Nghị BCH Chi hội Cấp nước Miền trung - Tây nguyên phiên thứ 3 tổ chức ngày 05 tháng 9 năm 2013 tại thành phố Huế,  BCH Chi hội  hội...

[1]  2  3  4  
Lượt truy cập: 446039  |  Đang trực tuyến: 4