Thư mời tham gia đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên

 Thư mời tham gia đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên 

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên lần 9 nhiệm kỳ 2016-2018

 BCH Chi hội thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên lần 9 nhiệm kỳ 2016-2018

Thông báo tổ chức hội nghị ban chấp hành chi hội năm 2016

 Thông báo tổ chức hội nghị ban chấp hành chi hội năm 2016 tại Công ty TNHHMTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng ĐăkLăk

Thống báo đóng hội phí chi hội 2016

 Thông báo đến các thành viên chi hội về việc đóng hội phí 2016

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI THAO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG NĂM 2014

 Ban chấp hành chi hội thông báo về hội thao khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2014-2016

 Ban chấp hành Chi hội Cấp nước Miền Trung và Tây Nguyên thông báo nội dung chương trình đại hội nhiệm kỳ 2014-2016

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI THAO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG 2014

 Ban tổ chức Hội thao khu vực Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ 8 xin thông báo

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI CẤP NƯỚC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Cuộc họp lần thứ 5 - Nhiệm kỳ VII ( 2012-2014)

  Trong hai ngày, 18 và 19 tháng 8 năm 2014, tại công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang sẽ diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, lần thứ 5 – nhiệm kỳ VII (2012-2014).

[1]  2  3  4  
Lượt truy cập: 582504  |  Đang trực tuyến: 5