BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY

- Tổ chức họp bình xét thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân
- Hội nghị người lao động
- Tổ chức đại hội Hội Cựu Chiến Binh
- Đại hội chi đoàn thanh niên
- Đại hội cổ đông
 

Lượt truy cập: 814540  |  Đang trực tuyến: 14