Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp nước sạch tại công ty CP Cấp nước Di Linh

 Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp nước sạch(DVCCNS)tại huyện Di Linh,tỉnh Lâm đồng

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di ling là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - nhà máy nước Di Linh - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng, đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty TNHH MTV Cấp thoát nước...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

Hệ thống cấp nước Di Linh được hình thành từ những năm của thập niên 70 thế kỷ 20, hệ thống này hình thành phục vụ chủ yếu cho một số quan chức và chính quyền đương thời. Trước năm 1979,nhà máy nước Di Linh là đơn vị phụ thuộc của...

Lượt truy cập: 810360  |  Đang trực tuyến: 7