CHI HỘI CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên

Đại diện liên hệ: Nguyễn Phan Hải - Nhân viên Phòng kế hoạch - HueWACO - 103 Bùi Thị Xuân - Thành Phố Huế

Điện thoại : 0917967918 - Email : nphai@huewaco.com.vn

 

( * ) Bắt buộc nhập
Người gửi: *
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
 
 
Lượt truy cập: 814529  |  Đang trực tuyến: 10